thema | de pandemie

covid 19

COVID-19 heeft de wereld op zijn kop gezet. Niet alleen heeft de pandemie een enorme impact op de gezondheidszorg en zorgverleners, maar kan het ook uitdagingen geven in het leveren van goede zorg aan o.a. astma- en COPD-patiënten.

De modules binnen dit thema zijn ontwikkeld om zorgprofessionals handvatten te bieden rondom de zorg en begeleiding van astma- en COPD-patiënten, tijdens en ná de pandemie.
Onderstaande modules gaan dieper in op het COVID-19-virus, astma- en COPD-zorg binnen de anderhalvemetersamenleving en Post-COVID-19.

Module - In the beginning

Opstarten van patiëntenzorg tijdens de pandemie is een flinke uitdaging.  Hoe doe je dat?

In de eerste module verdiepen we ons in de ontwikkelingen rondom de pandemie. We bespreken de verschillende richtlijnen, huidige inzichten en de praktische implementatie in de dagelijkse praktijk voor astma- en COPD-patiënten. Daarbij gaan we dieper in op de toekomstige verwachtingen en de implicaties voor de medische wetenschap in de (nieuwe) anderhalvemetersamenleving.

Vragen als: hoe stel ik in deze periode de juiste prioriteiten en hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn praktijk of spreekuur ‘pandemie-proof’ is, worden in deze module behandeld.

Kortom, deze module is ontwikkeld om u handvatten te geven voor de implementatie van de verschillende uitgangspunten en adviezen rondom hervatten astma & COPD-zorg in de eerstelijnszorg.

 

Accreditatie voor 1 uur is verleend door de beroepsgroepen van praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en huisartsen.

VERDIEPING PANDEMIE

Verdiepingsvragen

Welke patiënten van de eerstelijnszorgverlener?
Behandeling patiënten, hoe?
Hoeveel van jouw patiënten als eerstelijnszorgverlener?
Relatie met roken?
Incidentie/prevalentie?

RICHTLIJNEN ASTMA/COPD TIJDENS EN NÁ DE PANDEMIE

Verdiepingsvragen

Wat nu en wat stel ik uit?
Prioriteiten stellen. Hoe?
Selecties maken, welke criteria?
Welke middelen gebruik ik?
Welke informatie houd ik aan?

COVID-19 | SARS | INFLUENZA

Verdiepingsvragen

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
In hoeverre moet de medische wetenschap rekening houden met de nieuwe toekomst?
In hoeverre moeten maatregelen strikt gevolgd worden, waar kun je als zorgverlener afwijken?

l

PBM

Verdiepingsvragen

Hoe worden de richtlijnen van het RIVM vertaald naar de regionale praktijk?
Hoe is de ondersteuning geregeld?
Is er vanuit de praktijk beleid geschreven?

De verdiepingsvragen bij de 8 modules zijn een richtlijn voor de opzet van de modules.

chiesi college

poh kennisbank

LOCATIE

Nieuwe Kruisstraat 6 rood
2011 RP, Haarlem

BEREIKBAAR

MA-VRIJ: 8.00 – 17.00 uur

TELEFOON

PM-2021-9833