thema | de pandemie

covid-19

COVID-19 heeft de wereld op zijn kop gezet. Niet alleen heeft de pandemie een enorme impact op de gezondheidszorg en zorgverleners, maar kan het ook uitdagingen geven in het leveren van goede zorg aan o.a. astma- en COPD-patiënten.

De modules binnen dit thema zijn ontwikkeld om zorgprofessionals handvatten te bieden rondom de zorg en begeleiding van astma- en COPD-patiënten, tijdens en ná de pandemie.
Onderstaande modules gaan dieper in op het COVID-19-virus, astma- en COPD-zorg binnen de anderhalvemetersamenleving en Post-COVID-19.

Module - Zorg in de anderhalvemetersamenleving

De oude manier van omgang in de eerstelijnszorg is er niet meer en iedereen is op zoek naar het ‘nieuwe’ normaal.

In deze module wordt er gekeken naar de ontwikkelingen rondom de veranderende richtlijnen van het hervatten van de astma- en COPD-zorg en de omgang met astma- en COPD-patiënten. De andehalvemetersamenleving vraagt een andere manier van begeleiding, training en ondersteuning van astma- en COPD-patiënten. Denk bijvoorbeeld aan inhalatie-instructie en leefstijlbegeleiding. Welke adviezen en handvatten kunnen hiervoor gebruikt worden? En welke richtlijnen worden er nu aangehouden voor de longfunctie in de huisartsenpraktijk of de jaarlijkse controle?

Allemaal vragen die naast de richtlijnen, standpunten en adviezen van o.a. de RIVM, NHG en CAHAG aan bod komen in deze module.

 

Accreditatie is verleend voor praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en huisartsen. 
Aangevraagde accreditatie: 1 accreditatiepunt per module.

RICHTLIJNEN RIVM

Verdiepingsvragen

Wat zijn de nieuwe richtlijnen?
Wat zijn de standpunten LHV/NHG?

w

INHALATIE-INSTRUCTIE & LEEFSTIJLBEGELEIDING BINNEN DE ANDERHALVEMETERSAMENLEVING

Verdiepingsvragen

Wat zijn de richtlijnen en adviezen voor inhalatie-instructie in het kader van het hervatten van de astma & COPD- zorg?
De Do’s en Don’ts
Hoe motiveer je een patiënt op afstand?
Hoe controleer je de correcte techniek op afstand?

REGIONALE RICHTLIJNEN & COVID-POLI'S

Verdiepingsvragen

Waar liggen de verschillen en de overeenkomsten?
In hoeverre worden patiënten nog naar de COVID-poli’s verwezen?
Welke ondersteuning is er nog?
Welke wordt gemist?

LONGFUNCTIE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Verdiepingsvragen

Wat zijn de huidige richtlijnen CAHAG?
Wat is mogelijk binnen de scope van de eerstelijnszorgverlener en de praktijk?
Welke obstakels ziet men?

De verdiepingsvragen bij de 8 modules zijn een richtlijn voor de opzet van de modules.

chiesi college

poh kennisbank

LOCATIE

Nieuwe Kruisstraat 6 rood
2011 RP, Haarlem

BEREIKBAAR

MA-VRIJ: 8.00 – 17.00 uur

TELEFOON

PM-2021-9833