thema – de praktijk

jouw rol binnen de zorg

Tijdens de COVID-19-pandemie wordt er veel gevraagd van zorgprofessionals. Naast de standaard zorg wordt er ook meer aandacht gevraagd voor de emotionele aspecten binnen de zorg. Zo kan het een hele uitdaging zijn om goed om te gaan met de verschillende emoties van patiënten, maar ook om daarbij jouw eigen emoties en zorgen rondom de pandemie een plaats te geven en/of te bewaken. Hoe ga je daarmee om? En hoe bespreek je jouw zorgen en bewaak je daarbij je eigen grenzen?

De modules die binnen dit thema worden aangeboden gaan dieper in op de rol en de kracht van de (eerstelijns)zorgverlener, het delen van praktijkervaringen en er wordt de mogelijkheid van intervisie (op maat) aangeboden.

Module - Intervisie

Zorgprofessionals staan in deze tijden van de pandemie voor vele uitdagingen. Intervisie biedt de mogelijkheid om te leren van elkaars ervaringen en expertise.

Per intervisiebijeenkomst is er plaats voor minimaal vijf en maximaal acht personen. Alle deelnemers bereiden een casus voor waarover zij collegiaal advies wensen. De groep kiest één casus voor de intervisiesessie.

De begeleider leidt de intervisie volgens een vaststaande structuur. We gaan aan de slag met de incidentmethode. In de incidentmethode zijn een aparte analyseronde en een aparte adviesronde verwerkt. Door deze werkwijze is de intervisie zowel inzicht verruimend als resultaatgericht en kan iedere deelnemer een bijdrage leveren.

Zodra data bekend zijn zal ‘Intervisie’ worden georganiseerd per beroepsgroep. Bij de inschrijving wordt dit voor u aangegeven.

Accreditatie is verleend voor praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten en praktijkverpleegkundigen. Accreditatie ‘Intervisie’ voor huisartsen is voorbehouden aan EKC’s en wordt niet verleend door de beroepsgroep. 
Aangevraagde accreditatie module 3: 2 uur.

Korte toelichting intervisie

Wat, hoe, waarom?
Huisregels zoals geheimhouding
Structuur
Intervisievaardigheden

w

INBRENG CASUÏSTIEK

Alle deelnemers brengen een casus in

Uit de eigen praktijk
De casus is actueel
U heeft nog geen goede oplossing
U wilt graag collegiaal advies
De deelnemers kiezen één casus voor de intervisie-sessie

INTERVISIE-SESSIE

Eén begeleider
Eén inbrenger
Deelnemers
Structuur: de incidentmethode

GROEPSTHEMA

Lessen voor de toekomst?
Inzichten?
Lessen voor de toekomst?

De verdiepingsvragen bij de 8 modules zijn een richtlijn voor de opzet van de modules.

chiesi college

poh kennisbank

LOCATIE

Nieuwe Kruisstraat 6 rood
2011 RP, Haarlem

BEREIKBAAR

MA-VRIJ: 8.00 – 17.00 uur

TELEFOON

PM-2021-9833