thema | goede zorg

Handvatten voor de zorg

Astma en COPD zijn veelvoorkomende ziekten in Nederland. In Nederland waren er in 2019 1,8 miljoen personen met astma en 584.600 personen met COPD (Bron: Volksgezondheidenzorg.info, 2021). De verwachting is dat deze aantallen in de toekomst nog meer zullen toenemen, waardoor de inrichting van goede zorg een aandachtspunt blijft.

Binnen dit thema zijn er verschillende modules ontwikkeld die handvatten bieden m.b.t. de effectiviteit binnen de zorg, samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en de veranderende of vernieuwde richtlijnen, zoals de NHG-Standaard COPD.

Module - NHG-Standaard COPD

Deze module staat in het teken van de nieuwste inzichten van de NHG-Standaard COPD en de belangrijkste updates.
Wat vervalt en wat is aangepast in deze nieuwe richtlijn? Hoe pas je dit goed toe in de huisartsenpraktijk?

NHG-Standaard: Topkwaliteit of minimale kwaliteit? Wanneer wijk je af van de standaard?
De nieuwste inzichten met betrekking tot persoonsgerichte zorg en alles wat erbij komt kijken.

Hoe ga je om met de diagnostiek van nieuwe patiënten? Hoe vaak zie je deze nieuwe patiënt op het spreekuur?

De longarts en kaderhuisarts COPD helpen je om praktische invulling te geven aan de NHG-Standaard tijdens deze interactieve module.

nhg-standaard copd ... what's new?

Verdiepingsvragen

Wat zijn de vernieuwingen?
Wat is daardoor komen te vervallen?

hoe gebruik je de nhg-standaard?

Verdiepingsvragen

Op welke manier gebruik je de standaard?
Hoe breng je dit aan patiënten over bij wijzigingen die direct invloed hebben?

diagnostiek in covid-19 tijd

Verdiepingsvragen

Geen longfunctie: Wat nu?

l

afwijken van de standaard

Verdiepingsvragen

Casuïstiek

nieuwe patiënten

Verdiepingsvragen

Hoe vaak op spreekuur / videobellen?
Waar stuur je op?

chiesi college

poh kennisbank

LOCATIE

Nieuwe Kruisstraat 6 rood
2011 RP, Haarlem

BEREIKBAAR

MA-VRIJ: 8.00 – 17.00 uur

TELEFOON

PM-2021-9833