thema | goede zorg

Handvatten voor de zorg

Astma en COPD zijn veelvoorkomende ziekten in Nederland. In Nederland waren er in 2019 1,8 miljoen personen met astma en 584.600 personen met COPD (Bron: Volksgezondheidenzorg.info, 2021). De verwachting is dat deze aantallen in de toekomst nog meer zullen toenemen, waardoor de inrichting van goede zorg een aandachtspunt blijft.

Binnen dit thema zijn er verschillende modules ontwikkeld die handvatten bieden m.b.t. de effectiviteit binnen de zorg, samenwerking tussen de eerste- en tweedelijnszorg en de veranderende of vernieuwde richtlijnen, zoals de NHG-Standaard COPD.

Module - Transmurale Zorg

In deze module aandacht voor een uiterst belangrijk onderdeel in de zorg, regionale samenwerking. Waaróm is dat zo belangrijk en wat weten we hier inmiddels van? Landelijk is het beleid steeds meer gericht op regionale samenwerking tussen zorgaanbieders. Wat merken we hier al van in de praktijk en welke stappen moeten er nog gezet worden?
Hoe kun je de transmurale afspraken met elkaar maken en vervolgens ook borgen? Wat is daarvoor nodig? Samenwerking tussen de verschillende partijen en het borgen van afspraken zijn bij transmurale zorg belangrijke issues. In deze module een aanzet om regionale samenwerking van de grond te krijgen of te verbeteren. Er is aandacht voor randvoorwaarden, samenwerkingsmodellen en praktische instrumenten om ermee aan de slag te gaan.
Aan de hand van een praktijkvoorbeeld op het gebied van longzorg, wordt de theorie in deze module ook daadwerkelijk toegepast.

TRANSMURAAL WERKEN, WAT IS DAT?

Verdiepingsvragen

Waarom transmurale zorg?
Waarom regionale samenwerking?
Wat is de juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)?

NIEUWE VISIE OP ZORG

Verdiepingsvragen

Wat is toekomstbestendige zorg?
Op welke manier draagt het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg bij aan toekomstbestendige zorg?

SAMENWERKEN

Verdiepingsvragen

Waarom samenwerken? En moet er altijd samengewerkt worden?
Waarom kan samenwerken soms zo lastig zijn?
Hoe is samenwerking bijvoorbeeld gerealiseerd in het zorgpad Longaanval met ziekenhuisopname van de Long Alliantie Nederland?

l

INSTRUMENTEN

Verdiepingsvragen

Op welke manier kunnen we het patiëntproces samen verbeteren?
Hoe ontwerp je een gezamenlijk zorgpad?
Hoe borg je afspraken en blijf je samen door ontwikkelen?

chiesi college

poh kennisbank

LOCATIE

Nieuwe Kruisstraat 6 rood
2011 RP, Haarlem

BEREIKBAAR

MA-VRIJ: 8.00 – 17.00 uur

TELEFOON

PM-2021-9833