Chiesi College

module 1

(OP)STARTMODULE

 1. Verdieping pandemie
 2. COVID-19, SARS, INFLUENZA
 3. Richtlijnen astma- & COPD-spreekuur tijdens en ná de pandemie
 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen

VERDIEPING PANDEMIE

Verdiepingsvragen

Welke patiënten van de eerstelijnszorgverlener?
Behandeling patiënten, hoe?
Hoeveel van jouw patiënten als eerstelijnszorgverlener?
Relatie met roken?
Incidentie/prevalentie?

COVID-19 | SARS | INFLUENZA

Verdiepingsvragen

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?
In hoeverre moet de medische wetenschap rekening houden met de nieuwe toekomst?
In hoeverre moeten maatregelen strikt gevolgd worden, waar kun je als zorgverlener afwijken?

RICHTLIJNEN ASTMA/COPD TIJDENS EN NÁ de pandemie

Verdiepingsvragen

Wat nu en wat stel ik uit?
Prioriteiten stellen. Hoe?
Selecties maken, welke criteria?
Welke middelen gebruik ik?
Welke informatie houd ik aan?

l

PBM

Verdiepingsvragen

Hoe worden de richtlijnen van het RIVM vertaald naar de regionale praktijk?
Hoe is de ondersteuning geregeld?
Is er vanuit de praktijk beleid geschreven?

module 2

IMPLEMENTATIEMODULE

 1. Positie als eerstelijnszorgprofessional
 2. Eigen kracht van de eerstelijnszorgprofessional
 3. Gesprekstechnieken en (digitale) emotionele ondersteuning
 4. Best practices

INVENTARISATIE

Verdiepingsvragen

Hoe ziet u uw rol t.o.v. uw spreekuren en de praktijk?
Welke informatie gebruikt u?
Waar geeft u geen prioriteit aan?
Waar loopt u tegen aan als eerstelijnszorgverlener en wat ziet u als valkuilen?
Hoe kunt u als collega’s onderling omgaan met de complexe materie?
Op welk gebied kunt u elkaar helpen en steunen?

EIGEN KRACHT VAN DE EERSTELIJNS ZORGPROFESSIONAL

Verdiepingsvragen

Hoe blijft de eerstelijnszorgverlener in haar/zijn eigen kracht?
Hoe stelt u uw eigen grenzen?
Waar let u op?
Wat moet u doen om met de spanning/situatie om
te kunnen blijven gaan?
Hoe houd u dit het langste vol?
Waar of bij wie kunt u met uw angsten terecht?

w

GESPREKSTECHNIEKEN

Verdiepingsvragen

Hoe ga ik om met angst van mijn patiënt?
Hoe houd ik mijn patiënt gemotiveerd?
Waar let ik specifiek op?
Hoe beëindig ik een gesprek dat dreigt uit te lopen door angst, verdriet of eenzaamheid?

BEST PRACTICE

Verdiepingsvragen

Wat zijn de ervaringen?
Welke vragen blijven er nog hangen die nog niet zijn beantwoord?
Waar liggen verschillen?
Wat zijn overeenkomsten?

module 3

BEGELEIDE INTERVISIE

 1. Korte toelichting intervisie
 2. Inbreng casuïstiek
 3. Intervisie-sessie
 4. Groepsthema

Korte toelichting intervisie

Wat, hoe, waarom?
Huisregels zoals geheimhouding
Structuur
Intervisievaardigheden

INTERVISIE-SESSIE

Eén begeleider
Eén inbrenger
Deelnemers
Structuur: de incidentmethode

w

INBRENG CASUÏSTIEK

Alle deelnemers brengen een casus in

Uit de eigen praktijk
De casus is actueel
U heeft nog geen goede oplossing
U wilt graag collegiaal advies
De deelnemers kiezen één casus voor de intervisie-sessie

GROEPSTHEMA

Lessen voor de toekomst?
Inzichten?
Lessen voor de toekomst?

module 4

VOORTGANGSMODULE GERICHT OP DE 1,5M-SAMENLEVING

 1. Effecten van de corona pandemie op de eerstelijn
 2. Belang van gepersonaliseerde zorg, juist nu
 3. Technologische oplossingen voor gepersonaliseerde zorg op afstand
 4. Inhalatie-instructie & leefstijlbegeleiding binnen de 1,5m-samenleving
 5. Longfunctie in de huisartsenpraktijk

GEPERSONALISEERDE ZORG

Verdiepingsvragen

Wat is geperonaliseerde zorg?
Videobellen: Voor wie? Wanneer?

ANDERE VORMEN GEPERSONALISEERDE ZORG

Verdiepingsvragen

Welke gepersonaliseerde zorg nog meer?
Welke richtlijnen gebaseerd op gecontroleerde onderzoeken?
Gevalideerde zelfhulp?
Welke zelfhulp applicaties in uw praktijk?

w

INHALATIE-INSTRUCTIE & LEEFSTIJLBEGELEIDING BINNEN DE 1,5M-SAMENLEVING

Verdiepingsvragen

Wat zijn de richtlijnen en adviezen voor inhalatie-instructie in het kader van het hervatten van de astma & COPD- zorg?
De Do’s en Don’ts
Wat is er veranderd tijdens de pandemie?
Hoe controleer je de correcte techniek op afstand?

LONGFUNCTIE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Verdiepingsvragen

Wat zijn de huidige richtlijnen CAHAG?
Geen longfunctie: wat nu?
Welke obstakels ziet men?

disclaimer *

De verdiepingsvragen bij de 4 modules zijn een richtlijn voor de opzet van de modules.

chiesi college

www.chiesipro.nl

poh kennisbank

www.pohkennisbank.nl

TELEFOON

BEREIKBAAR

MA-VRIJ: 8.00 – 17.00 uur

LOCATIE

Nieuwe Kruisstraat 6 rood
2011 RP, Haarlem

PM-2020-9080